Beloningsexpertise voor OR's

De OR doet er goed aan om een eigen visie te ontwikkelen op het waarom van belonen

“De commissie die de harmonisatie van 16 bedrijven naar de eigen arbeidsvoorwaarden van SPIE heeft begeleid, is erg te spreken over de inhoudelijke bijdrage van Eprom. De specialistische beloningskennis en het procesmatige inzicht van Marion van Geest en haar collega Ronald Borgts hebben ons goed geholpen.

Eprom heeft de commissie de ingewikkelde materie van pensioenen en arbeidsvoorwaarden verduidelijkt en geholpen met de onderhandelingen met HR van SPIE. De samenwerking was gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.”

Siem Kersten, SPIE Nederland

De ondernemingsraad komt met regelmaat in aanraking met beloningsvraagstukken. Het meest bekende voorbeeld is een instemmingsverzoek voor een nieuwe salarisstructuur of een methode voor functiewaardering. Sinds de wijziging van de WOR in 2019 wordt van de bestuurder en de OR van 100+ bedrijven verwacht dat zij een jaarlijks overleg inplannen over de onderlinge beloningsverhoudingen. Maak als medezeggenschap gebruik van dit recht en bereidt dit gesprek goed voor.

Soorten beloningsbeleid

Bij belonen wordt over het algemeen een eerste associatie gemaakt met het salaris. Wat verdient een medewerker op jaarbasis? Het salaris is meestal het resultaat van het belonings- en functiewaarderingsbeleid van de directie. Diverse factoren zijn daarop van invloed en het hanteren van verschillende soorten beloning is bij veel organisaties heel gebruikelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan vast en flexibel belonen, aan bonussen of winstuitkeringen. Voor een ondernemingsraad is het belangrijk om inzicht te krijgen in al deze aspecten van het beloningsbeleid. Maar ook om te weten welke opvattingen er leven onder de achterban.

Wat kan Eprom voor de OR betekenen?

Wanneer een ondernemingsraad een beloningsvraagstuk te behandelen heeft, kunnen wij u op professionele wijze bijstaan met onze beloningsexpertise. Bijvoorbeeld met:

 • Een second opinion of advies m.b.t. een nieuw beloningssysteem of een aanpassing daarvan, bijvoorbeeld bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • Advies en begeleiding bij instemmingstrajecten die bedoeld zijn voor het invoeren of aanpassen van belonings- en functiewaarderingssystemen;
 • Het formuleren van een visie op beloningsbeleid of het toetsen van de visie van de directie;
 • Het faciliteren van het jaarlijkse gesprek tussen bestuurder en OR over de beloningsverhoudingen;
 • Het afnemen van een medewerkersraadpleging op maat, toegespitst op actuele beloningsvraagstukken (input van de achterban).

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

  Contactformulier

  Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

  HeerMevrouw