email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

De methode van resultaatgericht werken is gebaseerd op bedrijfskundige inzichten en ontwikkeld vanuit een langdurige en diverse adviespraktijk in het bedrijfsleven en de publieke sector. Vanuit deze achtergrond heeft Eprom diverse boeken over resultaatgericht werken gepubliceerd. Deze boeken worden onder andere ingezet in het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Door de praktische opzet zijn de boeken een effectief hulpmiddel voor de dagelijkse praktijk van leidinggevenden en managementadviseurs.

 

Verschenen in de serie Resultaatgericht Werken

In de serie resultaatgericht werken is verschenen:

  • Resultaatgericht structureren van organisaties en functies
  • Resultaatgericht functiewaarderen en belonen
  • Resultaatgericht competentiemanagement
  • Resultaatgericht beoordelen

 

Alle boeken zijn te bestellen via Eprom (070 324 84 86 of adviseurs@eprom.nl).

 

Resultaatgericht structureren van organisaties en functies

2002 / Uitgeverij Nelissen, Soest / Joop Schmit & Bob de Boers / 90-244-1614-0

Met heldere functies naar gezonde personeelsprestaties.

Eprom boek organiseren

Daar waar mensen samenwerken ontstaat structuur als hulpmiddel om succesvol te zijn. Structuur en regels gaan snel een eigen leven leiden. Daardoor wordt samenwerken onnodig ingewikkeld en minder effectief. Samenwerken gaat dan lijken op het gezegde: “Vele handen maken licht werk zwaar”. Dit boek beschrijft een vorm van organiseren die zich beperkt tot het structureren van klant-leverancier-relaties van de organisatie. Het kerninstrument wordt gevormd door de resultaatgerichte functie als klantgerichte werksituatie van medewerkers.

Resultaatgerichtheid komt bij het organiseren tot uitdrukking door consequent te redeneren vanuit de markt en de klanten. Managers en medewerkers geven structuur aan hun samenwerking door een verbinding te maken met de kernwaarden van hun organisatie en de individueel te leveren resultaten. De auteurs beogen hiermee organisaties te laten ontstaan die werken als markten met interne en externe klanten en leveranciers. Zij gaan er vanuit dat mensen sneller leren en beter presteren naarmate zij meer invloed hebben op hun eigen werk. Door bij organiseren niet te werken met blauwdrukken ontstaat een cultuur waarin bewegen en veranderen normaal is. Dit geeft werksituaties waarin mensen hun unieke competenties kunnen inzetten om op hun eigen manier tot resultaten te komen.

De tekst bevat een concrete handleiding voor het maken van resultaatgerichte functiebeschrijvingen, zoals ook wordt gehanteerd op internet: www.functiemanager.nl.

 

Resultaatgericht functiewaarderen en belonen

2003 / Uitgeverij Nelissen, Soest / Joop Schmit / 90 244 1486 5

Verbeter de kwaliteit van medewerkers met realistische beloning

Eprom boek belonenWaarom krijgt de één meer salaris dan de ander? Ligt het aan de markt, de maatschappij of de cultuur? Kan je salarisverschillen sociaal en bedrijfsmatig rendabel maken? Dit boek geeft een antwoord op deze vragen en biedt instrumenten voor realistische salarisverhoudingen.

Door functies resultaatgericht te waarderen en te belonen, ontstaan realistische salarisverhoudingen. Salarisverhoudingen die passen bij behaalde resultaten. Deze wijze van belonen vormt de basis voor gezonde bedrijfsvoering. Het doet recht aan de toegevoegde waarde van medewerkers. Ook stimuleert het medewerkers hun toegevoegde waarde te vergroten. Dit boek bevat een methodiek voor resultaatgericht functiewaarderen en belonen. De auteur geeft eerst aan hoe u een salarisstructuur opzet. Op basis van de salarisstructuur en rekening houdende met resultaatverwachtingen is bij aanvang van het functioneren een salaris vast te stellen. Om vervolgens de jaarlijkse salarisgroei te bepalen, bespreekt u resultaatafspraken tijdens jaarlijkse voortgangs-gesprekken. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden van deze gesprekken. Aan het eind van het boek staat beschreven hoe u resultaatgericht functiewaarderen en belonen in de praktijk invoert.

Inhoud
1. Arbeid en beloning
2. Model van resultaatgericht functiewaarderen en belonen
3. Functiebeschrijving als basis voor functiewaardering
4. Competentieprofiel als basis voor functiewaardering
5. Resultaatgericht functiewaarderen
6. Methode van resultaatgericht functiewaarderen
7. Ontwikkelingsbeloning
8. Invoeringsproces van resultaatgericht functiewaarderen en belonen
9. Onderhoud van functiewaardering

 

Resultaatgericht competentiemanagement

2001 / Uitgeverij Nelissen, Soest / Joop Schmit & Ilse Strobbe / 90 244 14857

Iedereen kan bijzonder competent zijn

Eprom boek competentiemanagementDe maatschappij balanceert tussen het “ik”- en het “wij”-gevoel; de oneindige strijd tussen individualisering en de collectiviteit. Teveel van het een of teveel van het ander geeft weerstand en ergernis. Te sterke individualisering wordt afgeremd met wet- en regelgeving of met betogingen over principes en waarden van de maatschappij. Te sterke collectiviteit wordt tegengewerkt door eigenzinnigheid en obstructie. Als je niet uitkijkt worden deze reacties, in de vorm van regels, sancties en sociale controle, groter dan het te bestrijden fenomeen.

Iedereen weet dat werkprestaties sterk afhangen van de werksituatie. Een goede aansluiting tussen mens en werk kan uiterst profijtelijk zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Dit blijkt met name uit klanttevredenheid over resultaten en werkplezier van medewerkers. De praktijk kent echter talloze slechte combinaties van mens en werk. Dit is met name te zien aan verhoogd ziekteverzuim, mindere werkkwaliteit, gebrek aan samenwerking, opgejaagdheid en slechte werksfeer. Het heeft niet veel zin deze symptomen te bestrijden als je de belangrijkste oorzaak niet wegneemt.

Dit boek beschrijft een vorm van competentiemanagement als hulpmiddel om werksituaties succesvol te maken. Omdat werksucces blijkt uit werkresultaten is hier gekozen voor het werken met resultaatgerichte competenties. De resultaatgerichtheid komt tot uitdrukking door menselijke kwaliteiten alleen in relatie tot werkresultaten te bezien. De auteurs beogen hiermee ruimte te creren voor individuele kwaliteitsontwikkeling en te voorkomen dat mensen vanuit vooroordelen worden gekwalificeerd. Door de resultaatgerichtheid ontstaat een bedrijfsmatig effectieve methode die vrij is van sociaal-culturele opvattingen. Naast het voordeel van kansen voor alle medewerkers heeft deze benadering sterke voordelen in multiculturele en internationaal operende organisaties.

 

Resultaatgericht beoordelen

1995 / Uitgeverij Nelissen, Soest / Joop Schmit, Lucas van Wees en Paul Jansen / 9024413400

Hoe de manager en de medewerker kunnen bouwen aan hun eigen toekomst.

Eprom boek beoordelenHet doel van beoordelen is bepalend voor de vorm. Dit boek geeft een opzet waarin personeelsbeoordeling zich richt op het bevorderen van arbeidsprestaties op korte en langere termijn. Het in beweging brengen en houden van de individuele arbeidsprestatie staat hierbij centraal als bron van succesvol ondernemen.

De auteurs geven in dit boek een oorspronkelijke visie op beoordelen als managementinstrument. Zij benaderen de problematiek van beoordelen vanuit het oogpunt van intern ondernemerschap. Hieruit ontstaat een instrument voor het in beweging brengen en houden van arbeidsprestaties. Door een integrale benadering vallen ook andere onderdelen van personeelsbeleid op hun plaats. Door arbeidsrelaties persoonlijk en individueel te maken kunnen op basis van afspraken resultaten worden geleverd. Deze resultaten kunnen door manager en medewerker objectief worden vastgesteld. Door hier systematisch op aan te sturen wordt niet alleen gebruik gemaakt van de energie en vakmanschap van medewerkers, maar wordt ook consequent gewerkt aan hun kwaliteit. Zo bouwt de medewerker aan de eigen toekomst en heeft de ondernemer medewerkers die meer opleveren dan ze kosten. Met resultaatgericht beoordelen kan worden voorkomen dat P&O professionaliteit meer kost dan opbrengt. Alles wat op P&O-gebied wordt geregeld moet iets toevoegen aan de kwaliteit en kwantiteit van individuele arbeidsrelaties. Dit betekent dat alleen die dingen gedaan moeten worden die door de manager en de medewerker begrepen worden.

Aanbevolen vakliteratuur

Leading from the Emerging Future (Engels)

1e druk, 2013 / Berrett Koehler / Otto Scharmer & Katrin Kaufer / EAN: 9781605099262

From Ego-System to Eco-System Economies

Aanbevolen literatuur resultaatgericht werken Eprom Dit boek gaat over een pad en een methode waarbij we de bagage van het oude denken laten varen om vervolgens over te gaan naar een economie die werkt aan meer bewustzijn en collectiviteit.

 

 

 

 

Semco-stijl

Forum / 16e druk, 2013 / Ricardo Semler / EAN: 9789022558256

semco stijlHet inspirerende verhaal van de meest opzienbarende werkplek ter wereld. Semco is in Brazilië het meest geliefde bedrijf om voor te werken: zonder vaste werktijden en andere verplichtingen, zoals bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun baas, financiële informatie is beschikbaar voor iedereen – en er wordt winst gemaakt, veel winst. Bij Semco werken ze in Semco-stijl: een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in alle opzichten lonende manier van werken. ‘Semco-stijl’ inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van werken.

Ondernemer en bestsellerauteur Ricardo Semler lapt alle conventionele regels van organisaties aan zijn laars. En met succes. Hij is president-directeur van het succesvolle Semco S/A, wereldwijd beroemd om zijn ongebruikelijke werkomgeving.

 

Monografieën Sociaal Recht, deel 31

Kluwer juridisch / 3e druk, 2013 / Leonard Verburg & Wijnand Zondag / EAN: 9789013107449

sociaal recht deel 31Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. Doorgaans gaat het om gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn.

In dit boek worden de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie geanalyseerd en becommentarieerd. Literatuur en jurisprudentie worden uitputtend besproken vanuit een praktijkgerichte benadering.