Competentieprofielen

Mensen en functies

Voor een succesvolle invulling van iemands verantwoordelijkheden zijn bekwaamheden nodig. Eprom adviseurs zijn dagelijks bezig om in kaart te brengen wat een functie inhoudt, welke resultaten gevraagd worden en welke bekwaamheden en welk gedrag in uw organisatie nodig zijn. Eprom adviseert over de toepassing van competentieraamwerken en heeft ook haar eigen competentiemodel. Eprom koppelt competenties direct aan het proces van waardecreatie binnen functies en de organisatie. Hierdoor heeft de medewerker duidelijkheid over de kwaliteiten die hij moet ontwikkelen om eigen resultaten te bereiken.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw