Functieomschrijving

Opstellen en actualiseren

U werkt in een organisatie die continu in beweging is. Hoe zorgt u er voor dat medewerkers juist die dingen doen die belangrijk zijn voor u en uw organisatie? Hoe kunt u als ondernemer of leidinggevende het beste sturen op resultaten?  Functieomschrijvingen / functieprofielen bieden naar onze ervaring bij dergelijke vraagstukken een goed fundament.

Eprom heeft duidelijke opvattingen over het opstellen of actualiseren van een functieomschrijving. Wij geloven dat het sturen op resultaten belangrijker is dan het sturen op taken. Het sturen op resultaten geeft werknemers de ruimte om op hun eigen wijze de resultaten te bereiken. En dat leidt tot betere oplossingen, vergroot het werkplezier en daarmee de betrokkenheid. Wij geloven dat een opsomming van taken (een taak functieomschrijving) niet stimuleert tot het nemen van verantwoordelijkheid. Zo’n “taak functieomschrijving” blijkt ook snel achterhaald.

Eprom kijkt bij het formuleren van resultaten naar de klanten van een functie. Dit kunnen zowel interne als externe klanten zijn. In interviews en analyses zijn wij altijd op zoek naar resultaten en naar wie de klanten zijn. Zo helpen wij u om uw organisatie efficiënt en effectief te maken en stimuleren wij het ondernemerschap bij medewerkers. Daarnaast analyseren we welk ‘vakmanschap’ nodig is om de resultaten te bereiken. Zo houden we de functie herkenbaar voor de medewerker en leggen we een aspect vast dat bij functiewaardering van belang zal zijn.

Met goede functieomschrijvingen, functieprofielen en rolprofielen legt u het fundament voor uw personeelsmanagement. Deze kunnen de basis vormen voor uw (bestaande) performance management-cyclus en loopbaanpaden. Onze functieomschrijvingen voldoen aan de criteria die van toepassing zijn bij alle in Nederland voorkomende waarderingssystemen. Daarmee kunnen ze de basis vormen van uw beloningsbeleid. Wij geven het definitieve format waarin beschreven wordt samen met u vorm. Onze ervaring is dat een functieomschrijving zo generiek mogelijk dient te worden opgesteld. Dit zorgt ervoor dat er minder vaak onderhoud nodig is om een functieomschrijving te actualiseren.

Onderdelen die u zeker aan gaat treffen in ons model voor functieomschrijvingen zijn: ‘organisatorische positie’, ‘functienaam’, ‘functiedoel’, ‘resultaten’, ‘deskundigheid’ en ‘vaardigheden’. We benoemen de belangrijkste uitdagingen en afwegingen van de functiehouder en stellen zo het vakmanschap centraal. Desgewenst beginnen wij een project met een model functieomschrijving dat wij op basis van onze kennis en ervaring hebben opgesteld.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw