Harmoniseren arbeidsvoorwaarden

Gelijkheid in arbeidsvoorwaarden

Bestaat uw organisatie uit een samenvoeging van onderdelen met elk een eigen arbeidsvoorwaardenregeling? Of u heeft in de loop der jaren een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling geïntroduceerd voor medewerkers die vanaf een bepaalde datum in dienst zijn getreden? Dan komt vroeg of laat de wens de verschillende regelingen te harmoniseren tot één regeling, zodat er gelijkheid in arbeidsvoorwaarden ontstaat.

 

Eprom heeft ruime ervaring op dit gebied, zowel ten aanzien van het proces, het uitvoeren van pakketvergelijkingen, definiëren van harmonisatieafspraken als het doorrekenen van de effecten op de loonkosten. We hebben verschillende organisaties, medezeggenschappen of sociale partners ondersteund bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaardenregelingen.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw