email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Eprom organisatie adviseurs helpt bedrijven, management en medewerkers om via resultaatgericht werken blijvend succesvol te zijn. Vanuit onze ervaring zijn wij gewend zaken eenvoudig te houden. Wij zijn één van de specialisten in Nederland op het gebied van functies, prestaties, beloning en medezeggenschap. Het is onze ervaring dat onze klanten onze ondersteuning kiezen om daarmee meer eigenheid, eenvoud en zakelijkheid in de oplossingen te realiseren.

Bedrijfshistorie

Eprom organisatie adviseurs is een adviesbureau gevestigd in Den Haag, opgericht in 1991 door Joop Schmit. Joop Schmit heeft zijn visie op mens en werk ontwikkeld als uitvoerend technicus, als vakbondsbestuurder bij het CNV en concernadviseur bij KPN. In 1991 heeft hij adviesbureau Eprom opgericht om organisaties effectiever te maken door de individuele binding tussen mensen en hun werksituatie te verbeteren.

Sinds april 2017 wordt het bedrijf geleid door Roland de Bock en Ronald Borgts, Directeuren Eprom organisatie adviseurs.

Met een door de jaren heen gemiddelde omvang van 15 adviseurs is het bedrijf actief in vrijwel alle sectoren, zoals de bankensector, industrie, telecom, overheid, zorg, nutsbedrijven en vele midden- en kleinbedrijven.

Onze missie: ‘Mensen worden waardevoller’

Eprom zet zich in voor het waardevoller maken van mensen in organisaties. Om dit te realiseren bieden wij diverse HR oplossingen gebaseerd op de managementfilosofie Resultaatmanagement. Wij werken daarbij vanuit de volgende kernkwaliteiten:

  • Een adviesstijl waardoor organisaties en individuele mensen zelfstandiger kunnen werken;
  • Een bedrijfskundige benadering van veranderingsprocessen waardoor duurzame oplossingen ontstaan;
  • Een klantgerichte manier van werken waardoor gewaardeerde resultaten ontstaan;
  • Een vakdeskundige en theoretisch gefundeerde aanpak waardoor enthousiasme, draagvlak en acceptatie ontstaan.

 

Download hier de bedrijfsbrochure.