Over Eprom

Onze missie: Meer werkplezier

Wij geloven dat een goede verbinding, een goede arbeidsverhouding, tussen de werknemer en de organisatie het fundament is voor werkplezier. Het is helder wat de organisatie van de werknemer verwacht, welke resultaten dienen te worden geleverd en hoeveel zelfstandigheid hij of zij heeft. Daarbij ontvangt de werknemer een passende beloning in geld, in zekerheid en in kansen tot ontplooiing.

Eprom brengt dit fundament op orde. Wij zorgen ervoor dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat de tegenprestatie past bij de markt en de strategie van de organisatie. Als de arbeidsverhouding helder is, kunnen werknemer én organisatie zich ontwikkelen. Zo leggen wij de basis voor werkplezier. Want ertoe doen, ergens goed in zijn en de benodigde vrijheid krijgen, tegen een passende beloning, dat is wat mensen gelukkig maakt in hun werk.

Hoe doen we dit? Altijd vanuit het perspectief van klantgerichtheid en ondernemerschap, van de organisatie als geheel en van de individuen die er voor werken. Wij willen begrijpen hoe u aankijkt tegen uw markt en onderscheidend vermogen, zodat we wat we maken daarop kunnen toesnijden. We willen voor iedereen de benodigde ruimte creëren om daar aan bij te dragen. Wij geloven dat dit de basis is voor werkplezier.

Onze bijdrage maken we niet alleen maar altijd samen met u. De ideeën en de betrokkenheid die daaruit voortkomen versterken het resultaat en dragen ook bij aan het werkplezier.

Onze focus op ondernemerschap houdt ons pragmatisch en praktisch. Wat wij ook maken, van een nieuwe organisatiestructuur, personeelsinstrumenten, functiebeschrijvingen, beloningsmarktvergelijkingen, adviezen over arbeidsvoorwaarden, of de begeleiding van harmonisaties tot aan het sterker maken van de medezeggenschap: het moet een bijdrage leveren aan uw marktpositie en passen bij uw cultuur. Ook dat is volgens ons een voorwaarde voor werkplezier.

Bedrijfshistorie

Eprom is in 1991 opgericht door Joop Schmit. Vanaf het begin is het onze missie geweest om organisaties effectiever te maken door de verbinding van mensen met hun werkzaamheden te verbeteren.

Eprom groeide uit tot een middelgroot adviesbureau met een brede klantenkring. Wij zijn al bijna 30 jaar een betrouwbare partner voor organisaties in vrijwel alle sectoren, zoals de bankensector, industrie, telecom, overheid, zorg- en nutsbedrijven. Eprom werkt voor internationale concerns en midden- en kleinbedrijven.

Sinds begin 2017 wordt Eprom geleid door Roland de Bock en Ronald Borgts.

We zijn een particuliere onderneming die onafhankelijk is van investeringen van derden. Ons oogmerk is continuïteit in plaats van maximale winst.

Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw