Organisaties & functies

Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen meerdere personen. Hierbij worden kennis en vaardigheden gebundeld om een doel te bereiken of in een behoefte te voorzien. Een organisatie is niet statisch maar verandert in de loop der tijd als gevolg van groei, wijziging van haar producten- of diensten-portfolio, business model, etc.

Eprom ondersteunt organisaties door verantwoordelijkheden en rollen duidelijk te definiëren en zodanig te ordenen dat er een logische structuur ontstaat, met uitlegbare beloningsverhoudingen.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.

Functies & Functiehuizen

Eprom helpt u bij het opzetten of het moderniseren van een functiehuis.

Lees meer

Functie - beschrijvingen

Wij geloven dat je resultaten moet afspreken, geen taken

Lees meer

Functie - waardering

Eprom heeft ruime ervaring met bijna alle bekende functiewaarderings-
systemen

Lees meer

Toets uitwissel - baarheid

Met een Toets Uitwisselbaarheid kan Eprom voor u vaststellen of er een afspiegelingsprocedure of een sollicitatieprocedure noodzakelijk is.

Lees meer

Competentie - profielen

Eprom adviseert over de toepassing van competentieraamwerken en heeft ook haar eigen competentiemodel

Lees meer

Verantwoorde- lijkheden- matrix

In deze matrix worden op de ene as functies gezet en op de andere as verantwoordelijkheden of resultaten

Lees meer
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw