In de praktijk zie je dat er verschillende functies binnen een organisatie zich met human resource management bezig houden.  Een kleine greep uit het assortiment aan functionarissen: HR business partners, HR consultants en personeelsadviseurs. De vraag is: doen deze mensen nu allemaal het zelfde of zit er verschil in het vakmanschap?

We lichten de verschillen graag toe aan de hand van een voorbeeld.

Bedrijf X gaat fuseren met bedrijf Y. De continuïteit van beide organisaties is daarmee zeker gesteld en er wordt een flinke efficiëntieslag geslagen. Op papier klinkt dat goed, maar in de praktijk moet er van twee organisaties, beide met een andere bedrijfscultuur, één nieuwe organisatie worden gemaakt. De HR business partner, de HR consultant en de personeelsadviseur focussen zich op verschillende aspecten van de transitie.

De HR business partner assisteert het management bij de strategische en tactische impact van de fusie op de organisatie in brede zin. Welke nieuwe structuur gaat er ontstaan? Zullen er functies vervallen of wijzigen? Welk proces gaan we opzetten om van IST naar SOLL te komen? Wat zijn de arbeidsrechtelijke voorwaarden? Ook worden managers begeleid in het uitdragen van de gekozen managementstijl en het realiseren van de gesprekscyclus.

De HR consultant is vaak een externe en krijgt een specifieke opdracht. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van toetsen uitwisselbaarheid zijn of het uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur. Het kan ook een beleidsvoorstel betreffen voor de uitstroom van personeel of het schrijven van wervende vacatureteksten op basis van het vakmanschap. Daarnaast houdt de HR consultant zich vaak bezig met de aanpassingen aan het functiehuis

De personeelsadviseur houdt zich vooral bezig met operationele HR vraagstukken en is daarvoor vaak het eerste aanspreekpunt voor management en medewerkers. De personeelsadviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van HR beleid en houdt zich o.a. bezig met (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, verzuim- en ontslagprocedures, certificering van het personeel en de salarisadministratie.

Er zijn altijd diverse ontwikkelingen in de maatschappij gaande die van invloed zijn op de manier waarop wij met elkaar samenleven en samenwerken. Momenteel zien we een toenemend aantal flexwerkers en de bredere benutting van de mogelijkheden om overal waar je wilt te werken. En dan hebben we het nog niet eens over de invloed van artificial intelligence en automatisering.

Al deze ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat organisaties een andere koers gaan varen. Dit heeft dan meestal ook gevolgen voor het personeel.

 Of er nu sprake is van een fusie of een kleine reorganisatie, het fundament van de organisatie moet goed zijn en blijven. Eprom levert structuuroplossingen op alle domeinen die genoemd zijn in de bovenstaande casus.

Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw