email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

In gesprek met Alzira Fernandes van ABN AMRO Lease

Wie is ABN AMRO Lease?

ABN AMRO Lease is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van financiering en leasing van bedrijfsmiddelen. ABN AMRO Lease is zelfstandig onderdeel van ABN AMRO en is actief in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. ABN AMRO Lease heeft 200 medewerkers en is gevestigd in Utrecht.

Het verhaal van Alzira

Met welk vraagstuk kwam jouw organisatie bij Eprom uit?
‘In de periode 2006-2007 gingen wij over van de Hay systematiek naar de Basys systematiek. Dit had invloed op zowel de functiebeschrijvingen als de functiewaarderingen. Eprom heeft dit proces begeleid en uitgevoerd. In totaal zijn er 80-90 functies beschreven en gewaardeerd’.

Kan je iets meer vertellen over die eerste fase? Hoe zijn jullie verder geholpen?
‘In die tijd hadden wij een relatief nieuwe directie, inclusief HR, die de opdracht had om het functiehuis onder de loep te nemen. Wij wilden een functiehuis wat resultaatgericht was en waarbij de functiewaarderingen aansloten bij ons normgevoel. Vooral in het begin is er daarvoor intensief contact geweest met een team Eprom adviseurs. Zowel het team van Eprom als het team van ABN AMRO Lease waren in die tijd vrij jong en de uitdaging lag in het goed managen van wederzijdse verwachtingen. Bij een aantal functies heeft dit geleid tot een goede discussie over de inhoud en het benodigde functieniveau binnen de organisatie’.

De relatie is na deze opdracht altijd goed gebleven. Zijn er nog andere HR projecten opgepakt?
‘Nadat er een solide functiegebouw stond, groeide de behoefte om de functies nog resultaatgerichter (korter) te maken. Dat wil zeggen: (nog) meer focus op het vakmanschap en specifieke problematiek van de functie en minder focus op specifieke taakomschrijvingen. Hierdoor zijn de functiebeschrijvingen nog concreter geworden. Zowel voor de functiehouders als de betreffende managers is de functiebeschrijving duidelijk, snel te lezen en is de samenhang met andere functies goed te zien. Deze ‘tweede slag’ hebben we geleidelijk met Eprom doorgevoerd waarbij we communiceren met een goed aanspreekpunt binnen Eprom’.

Kan je in 1 zin of met een pakkende quote aangeven wat in deze aanpak als typisch Eprom valt te omschrijven?
‘Professioneel, vasthoudend en een snelle levering waar je van op aan kunt’.

Zou je Eprom aanbevelen bij anderen? Zo ja, waarom en bij wie bijvoorbeeld?
‘Ja, ik zou de adviseurs bij Eprom zeker aanbevelen bij andere bedrijven. De lijnen bij Eprom zijn kort waardoor je lekker snel kunt schakelen. Binnen de systematiek van functiebeschrijven en functiewaarderen wordt goed meegedacht over een passende functie-inhoud en functienormering’.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Bert Kerkhof of Alzira Fernandes via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.