email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Peter Zwanenburg, Voorzitter Centrale Ondernemingsraad, over de resultaatgerichte aanpak van de medezeggenschap:

“Medezeggenschapstrainingen zijn vrijwel altijd bijeenkomsten die na enkele weken in de vergetelheid raken en in die zin dus zonde zijn van de inspanningen en het geld. Eprom doet dat anders. De adviseurs helpen ons voor de lange termijn een scherpe visie neer te zetten waarmee wij daadwerkelijk eigen resultaten boeken. ‘Learning on the job’, zeg maar.”

Over SPIE

SPIE Nederland (dochteronderneming van SPIE Operations) werkt met meer dan 2600 medewerkers vanuit 20 vestigingen dagelijks aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van netwerksystemen, energie-installaties, bruggen, sluizen, stuwen, industriële installaties en gebouw-installaties. SPIE Nederland behoort tot de top 5 technische dienstverleners in Nederland en heeft de ambitie om verder te groeien. Mei 2013 heeft SPIE Nederland een groep medewerkers van KPN overgenomen en ondergebracht bij SPIE ICS (Infrastructure Services & Projects B.V.).

Eprom heeft de medezeggenschap begeleid bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden van deze medewerkers binnen ICS en heeft daarnaast een introductie-training resultaatgericht werken verzorgd aan de ondernemingsraad van SPIE Building Systems.

Eigentijdse arbeidsvoorwaarden

Resultaatgericht werken in de medezeggenschap betekent: inventariseer de wensen van de medewerkers, laat die leidend zijn in het OR-werk en zet ze om in heldere resultaatafspraken. Bij SPIE Nederland is die focus op medewerkerswensen bovenaan de agenda van de medezeggenschap gezet. In het harmonisatie-traject van de arbeidsvoorwaarden van SPIE ICS is sterk aangestuurd op het garanderen van individuele overgangsrechten. Medewerkers zijn er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan doordat er naast een collectieve regeling ook een vangnet is ingericht voor individuele afspraken. De medewerkers zijn voorafgaand aan de onderhandelingen geraadpleegd, daardoor kon de OR een representatieve inzet waarmaken en persoonlijke afspraken meenemen. Na het bereiken van het slotakkoord zijn de medewerkers opnieuw geraadpleegd en is het traject afgerond. Inmiddels zijn de eerste salarisstroken – na de harmonisatie – aan de collega’s uitgereikt. Er is een minimum aantal individuele bezwaren ingediend die in behandeling zijn genomen door een bezwarencommissie. Bij daadwerkelijk verlies aan arbeidsvoorwaarden zal deze commissie de medewerker voor compensatie voordragen.

De resultaatgerichte aanpak in de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden is als volgt te typeren:

  • Structureren van de werkwijze en regie op de communicatie focus op resultaten, wegblijven van polarisatie en ingewikkeldheden;
  • OR neemt actief verantwoordelijkheid voor arbeidsvoorwaarden;
  • Actieve verbinding met de medewerkers gedurende het hele traject;
  • Samenwerking met HR en werkgever in plaats van reageren op voorstellen;
  • Daar waar nodig verbetering van de arbeidsvoorwaarden in gang zetten.

 

Medewerkers als klanten

De training aan de OR van SPIE Buildings Systems heeft de OR-leden een eerste oriëntatie op de belangrijkste kenmerken van resultaatgerichte medezeggenschap opgeleverd. De vers gekozen voorzitter en duo-secretarissen nemen bij het samenstellen van hun jaarplan de volgende inzichten mee:

  • Medewerkers zijn de klanten van de OR;
  • Zet medewerkerswensen om in speerpunten in een jaarplan;
  • Zet in op een zakelijke benadering door verbinding aan te gaan met de medewerkers en het bedrijf op resultaten die je met elkaar afspreekt.

 

Meer weten over resultaatgerichte medezeggenschap of resultaatgericht onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met Marion van Geest via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.