email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

In gesprek met Norman Trams van de OR van KPN NetCo

De feiten

• Norman Trams is tweede voorzitter van de OR van KPN NetCo.
• De OR van NetCo heeft in een jaar tijd alle achterstallige adviesaanvragen verwerkt, een jaarplan op papier gezet en een keuze gemaakt in de rol die hij wil innemen: een professionele en zichtbare OR die vanuit de belangen van de medewerkers zijn werk doet.
• De OR van KPN NetCo kent een achterban van 2300 medewerkers.

Het verhaal van Norman

Met welk probleem kwam de OR bij Eprom uit?
‘We hadden zoveel adviesaanvragen te behandelen, dat konden we gewoonweg niet meer aan. Die gingen dan vervolgens op de plank. Zo bleven we achter de bestuurder aanlopen in plaats van zelfstandig – op kompas – een eigen koers te kunnen varen.’

Hoe zijn jullie in die eerste fase verder geholpen?
‘Met het inhuren van een organisatie adviseur van Eprom werd ons probleem van twee kanten aangepakt. De adviesaanvragen werden behandeld, vanuit een bedrijfskundige benadering en met oog voor wat belangrijk is voor het werkcomfort van de medewerkers. Deze adviseur kwam echt naast ons zitten, wekelijks. Daarmee kregen wij de broodnodige tijd om onze eigen rol te kunnen invullen. Zo kwamen we langzaam uit een verlammende spagaat van enerzijds de praktijk van de bestuurder volgen en anderzijds de wens najagen om als OR zelf positie te kunnen innemen.
Eprom hielp ons om als OR resultaatgericht te werk te gaan. We hebben nu ons eigen jaarplan en een jaarverslag, 2 keer per jaar artikel 24-overleg en worden vroegtijdig betrokken in besluitvormingstrajecten. Niet alleen winst voor ons, ook de bestuurder is blij met deze duidelijke positionering. Hij weet nu waar we voor staan als OR en ervaart minder weerstand.’

Kan je deze aanpak in 1 zin typeren?
‘Eprom heeft ons vakkundig uit de spagaat geholpen en in een rol ‘gezet’ die ertoe doet. Hierdoor kan ik zeggen: ‘De OR van NetCo is er voor alle medewerkers.’

Zou je Eprom met een gerust hart bij anderen aan het werk zetten?
‘Sterker nog, dat is al gebeurd. Eprom is inmiddels aan de slag in opdracht van onze directeur van NetCo. In dat project worden verantwoordelijkheden binnen de nieuwe organisatie helder gemaakt.’

Meer weten over dit project? Neem contact op met Yukkie Kwok of Norman Trams via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.