email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Medewerkers kunnen zelf kritisch kijken, past die functie bij mij en kan ik mee in de verandering?

Waarom heb je Eprom benaderd?

‘Er wordt steeds minder post verzonden, deze markt is de afgelopen jaren flink ingezakt en zal naar verwachting ook niet meer herstellen. Voor PostNL betekent dat heel concreet: een krimpende organisatie. Zoiets heeft een enorme impact op je personeelsbestand. Zo werkt onze afdeling in 2013 aan het formaliseren van een voorgenomen reorganisatie voor alle staffuncties van één van de bedrijfsonderdelen van PostNL. Per 1 januari 2014 moet er een nieuwe staforganisatie staan compleet met nieuwe functies en de juiste bemensing. Ik heb Eprom benaderd als leverancier van toekomstbestendige functiebeschrijvingen en het uitvoeren van uitwisselbaarheidstoetsen. Die laatste om zekerheid te krijgen bij ontslagdossiers en om de uitlegbaarheid van functiewijzigingen aan personeel en OR goed neer te zetten. Op die manier kunnen medewerkers kritisch naar de nieuwe functies kijken en zelf beoordelen of ze mee willen en kunnen gaan in de verandering. ’

Kan je iets meer vertellen over de samenwerking?

‘Via een collega van Functiewaardering bij PostNL ben ik in gesprek gegaan met Eprom. Al snel na een eerste telefonisch contact is jullie directie op bezoek gekomen en hebben we doorgesproken wat nodig was. Aanvankelijk startte ik dit gesprek om af te stemmen over mogelijk- heden voor de uitwisselbaarheidstoetsen, hierbij bleek de directe input van resultaatgerichte functiebeschrijvingen essentieel te zijn. Op basis van de expertise van jullie adviseurs hebben we uiteindelijk 2 opdrachten geformuleerd: uitwisselbaarheidstoetsen en ondersteuning bij het maken van functiebeschrijvingen.’

Hoe heb je de uitvoering en oplevering van deze opdracht ervaren?

‘Het Eprom-team van adviseurs is makkelijk benaderbaar, deskundig, en levert snel kwalitatief goede producten op. Een voorbeeld: één van jullie mensen heeft een keer letterlijk bij ons op de stoep gestaan voor toelichting. Onaangekondigd. Zijn bezoek, in het heetst van de discussie, zorgde ervoor dat we met de directie de juiste besluiten konden nemen. Dankzij die inzet kwamen we weer vooruit.’

Waar en wanneer komt Eprom goed tot zijn recht naar jouw idee ?

‘Bij het wijzigen of maken van een functiehuis ‘waar alles in moet zitten’ zou ik Eprom zeker aanbevelen. Jullie krijgen het tenslotte voor elkaar om in 2 maanden tijd 200 accurate functiebeschrijvingen en een gedegen functiehuis op te leveren.’

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Valery Schmit of Rachel Konings via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.