email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Aan het woord:

Wim van Esch, Directeur Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio Haaglanden

Aanleiding voor resultaatgericht werken

In 2013 startte de Veiligheidsregio Haaglanden met de verbouwing van hun pand aan de Dedemsvaartweg in Den Haag. “Die verbouwing was min of meer de aanleiding voor ons om in de zomer van 2013 contact op te nemen met Eprom”, vertelt Wim van Esch. “Het Nieuwe Werken werd ingevoerd en we zochten begeleiding bij het sturen op afstand en de zichtbaarheid van medewerkers door resultaten”. Resultaatgericht werken maakt medewerkers ‘los’ van leidinggevenden en verbindt hen aan hun interne of externe klanten, zodat medewerkers meer zelfstandig hun eigen vakmanschap inzetten en direct werkplezier ervaren. Inmiddels zijn we twee jaar verder en blikken we samen terug.

Nog in datzelfde jaar is er een traject gestart om te bereiken dat alle directieleden bij Brandweer Haaglanden een actieve en zichtbare voortrekkersrol vervullen in het resultaatgericht werken. Het centraal stellen van vakmanschap spreekt de directieleden aan.

vrh

             Voorlichting tijdens de relatiemiddag van Eprom bij Veiligheidsregio Haaglanden

Tijdens informatiebijeenkomsten begin 2014 liet de directie aan zo’n 300 medewerkers en 100 leidinggevenden commitment zien: de HR-instrumenten zijn geen doel op zich, maar versterken samen de resultaatgerichte cultuur die noodzakelijk is om Het Nieuwe Werken succesvol te maken. Na deze bijeenkomsten zijn alle HR-adviseurs getraind om vanuit Bedrijfsvoering de organisatie in de breedte te ondersteunen op het gebied van resultaatgericht werken.

Heldere verantwoordelijkheden zijn een voorwaarde voor resultaatgericht werken. Uit de HR21-functiebeschrijvingen van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft Eprom korte resultaatbeschrijvingen gedestilleerd en gebundeld in een Productenboek. Resultaatbeschrijvingen zijn opsommingen van producten en diensten per functie en geven enerzijds ruimte aan medewerkers om eigen oplossingen te bedenken en vormen anderzijds een begrenzing van verantwoordelijkheid.

Training aan leidinggevenden en medewerkers

Resultaatgericht werken is een wederzijdse verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de medewerker. De medewerker is verantwoordelijk voor het voortbrengen van eigen resultaten en het ontwikkelen van het vakmanschap en neemt dan ook het initiatief voor het maken van afspraken. Leidinggevenden delegeren een verantwoordelijkheid waarbinnen de medewerker zelf resultaten kan leveren en stimuleren het gebruik van vakmanschap. Hiervoor moet de leidinggevende risico’s durven nemen om de medewerker eigen resultaten te laten maken. In de training is aandacht besteed aan de ontwikkeling van een resultaatgerichte managementstijl, de gesprekscyclus voor het maken van resultaatafspraken en het jaarplan.

 De resultaatgerichte gesprekscyclus

Resultaatgericht werken wordt gestructureerd in een jaarlijkse gesprekscyclus van vier stappen: plannen, afspraken, uitvoering en waardering. In deze cyclus wordt gewerkt met resultaatgerichte afspraken als objectief middel voor het stimuleren van eigen initiatief, het zichtbaar maken van voortgangsresultaten en het vaststellen van resultaten.

Veel medewerkers bleken al heel resultaatgericht te werken, met name in de operationele dienst tijdens inzetten. Hiernaast zijn medewerkers aan de slag gegaan om meer meetbare resultaatafspraken te maken. Een groep ambassadeurs hield de vinger aan de pols als het gaat om kritische geluiden en verbeterpunten.

Sommige leidinggevenden hadden moeite om in hun gesprekken met medewerkers te focussen op prestaties en voortgang. Gaandeweg de implementatie is in overleg met het projectteam de projectdoelstelling aangepast op haalbaarheid. “Achteraf bleek dat we als projectteam daardoor ook minder zicht kregen op de projectvoortgang” herinnert Judith Janssen (Eprom organisatie adviseurs) zich. Dit leverde een waardevol inzicht op: soms werkt het beter om meer organisch maatwerk te leveren.

Clusterhoofd Lucien Groenewegen bevestigt dit beeld: het resultaatgericht werken is nu ook actueel voor de brandweerzorg. Clusterhoofden maken afspraken met Teamhoofden over output die de prestaties en bestuurbaarheid van de VRH nog meer verbetert. Projectleider Rob Barendse (Hoofd Facilitaire Zaken): “Het is gewoon een goed systeem om los te komen van de dagelijkse beslommeringen. Het maken en volgen van resultaatafspraken helpt je om samen het jaarplan te realiseren”.

Meer weten over resultaatgericht werken bij de Veiligheidsregio’s? Neem contact op met Judith Janssen of Ingrid Koppers via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.