email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

PrestatiesOptimaliseren van prestaties van medewerkers

Medewerkers worden gestimuleerd voor het bedenken en inzetten van eigen oplossingen.
De belangrijkste drijfveren voor arbeidsmotivatie komen voort uit nieuwsgierigheid, de groei van de eigen kwaliteiten en het gevoel van waardevol zijn voor andere mensen. Mensen komen meer in ontwikkeling vanuit het perspectief van het zelfstandig leveren van waardevolle resultaten dan vanuit losse werkopdrachten. Daarom is het van belang om werksituaties voorspelbaar te maken en het zelfvertrouwen van medewerkers zodanig te ontwikkelen dat tot eigen initiatieven wordt gekomen om tot eigen resultaten te komen. Maar hoe leidt dit nu tot prestaties van medewerkers waarmee de strategie van de organisatie wordt gerealiseerd.

Wij helpen organisaties door met hun de volgende drie vragen te beantwoorden:

  1. Hoe geven managers effectief leiding aan medewerkers? (managementstijl en -vaardigheden)
  2. Hoe zorgen we dat medewerkers en managers (de) goede doelstellingen afspreken en wat hier van terecht is gekomen? (doelstellingen en resultaten)
  3. hoe weten we hoe effectief we als organisatie zijn in het optimaliseren van prestaties van medewerkers? (medewerkersonderzoeken – De Resultaatmonitor)

Managementstijl en -vaardigheden

Hoe geven managers effectief leiding aan medewerkers?

Medewerkers nemen meer initiatieven en verantwoordelijkheid voor resultaten die van belang zijn voor hun interne en externe klanten.

Vanuit de resultaatgerichte managementstijl kan de relatie tussen leidinggevende en medewerker worden bezien als een klant-leverancier relatie. De medewerker levert resultaten aan de leidinggevende en is daarmee ook verantwoordelijk voor de levering van deze resultaten. De leidinggevende heeft als klant vertrouwen in het vakmanschap van de medewerker om te krijgen wat hij heeft besteld. Ook wanneer sprake is van leveringsproblemen blijft de leverancier (medewerker) verantwoordelijk voor de levering en de klant (leidinggevende) zal dan ook geen oplossingen aandragen of het leveringsproces overnemen. De uitdaging voor de leidinggevende is de medewerker te coachen in het zelfstandig leveren van eigen resultaten zonder daarbij de situatie over te nemen of oplossingen aan te dragen.

Eprom geeft trainingen voor en begeleidt managers bij het resultaatgericht leidinggeven.

Doelstellingen en resultaten

Hoe zorgen we dat medewerkers en managers (de) goede doelstellingen afspreken en hoe weten we wat hier van terecht is gekomen?

Medewerkers bedenken wat zij voor de strategie van de organisatie kunnen bijdragen en maken hier meetbare en haalbare afspraken over.

Voor veel managers en medewerkers is het ingewikkeld om ideeën over veranderingen te formuleren in concrete meetbare en haalbare doelstellingen. Eprom heeft hiervan en specialiteit gemaakt en ondersteunt en begeleidt managers bij het formuleren van de afspraken over resultaten.

Een hulpmiddel is een internetapplicatie, de Resultaatmanager (www.resultaatmanagement.nl) voor de registratie en het beheer van afspraken, voortgang en beoordelingen als onderdeel van de jaarlijkse beoordelingscyclus. Een belangrijk element bij het formuleren van doelstellingen is dat zij worden verbonden met doelen en kernwaarden op afdelings- en of bedrijfsniveau.

Door afspraken op deze manier te formuleren is het mogelijk om managementrapportages te printen die helderheid verschaffen op organisatie-, afdelings- en medewerkersniveau en zijn uitermate geschikt als middel om te sturen op prestaties en ontwikkeling van medewerkers.

Medewerkersonderzoeken – De Resultaatmonitor

Hoe weten we hoe effectief we als organisatie zijn in het optimaliseren van prestaties van medewerkers?

Duidelijk wordt wat het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers binnen uw organisatie is. Oftewel hoeveel beter kunnen mijn medewerkers presteren dan zij nu doen?

Inzicht in het ontwikkelpotentieel van medewerkers, en vooral op welke onderwerpen, geven managers de juiste informatie om op een effectieve manier te sturen op de ontwikkeling van medewerkers.

De resultaatmonitor kan u hierbij helpen. Samengevat stelt de resultaatmonitor u in staat om effecten van acties en besluiten ten aanzien van het vergroten van de resultaatgerichtheid meetbaar te maken en te borgen in de bedrijfsvoering van uw organisatie.

Het inzetten van de Resultaatmonitor kan op verschillende manieren en momenten. U kunt de Resultaatmonitor inzetten op uw afdeling, binnen uw team of binnen uw gehele organisatie. Bovendien zijn er vele verschillende doorsnijdingen te maken in de rapportages en de werkbijeenkomsten om de gewenste inzichten te verkrijgen.