Salarisbenchmark

Inzicht in het salarisniveau van uw organisatie of van een specifieke functie in de arbeidsmarkt

Discussies over salarissen zullen er altijd zijn. Door schaarste op de arbeidsmarkt kan het voorkomen dat het lastig wordt om specifieke vacatures in te vullen. Of u merkt dat bepaalde functies niet passen in uw standaard beloningsbeleid.

Het kan verstandig zijn om met enige regelmaat uw beloningsbeleid aan de markt te toetsen door het uitvoeren van een salarisbenchmark. Daarmee verhoogt u voor management en medewerkers het vertrouwen dat de beloning binnen uw organisatie in lijn is met de markt op een manier die u nastreeft.

Eprom helpt u met het uitvoeren van een salarisbenchmark. Wij beschikken over een eigen beloningsdatabase, eventueel aan te vullen met data van derden, waarmee we inzicht kunnen geven in salarisniveau(s) van specifieke functies in de arbeidsmarkt.

Het uitvoeren van een salarisbenchmark kent meestal de volgende stappen:

Vaststellen en/of herijken van de functiezwaarteverhoudingen. Om de functies binnen uw organisatie vergelijkbaar te maken met de buitenwereld en databases met beloningsmarktgegevens dienen ze naar zwaarte gerangschikt te worden. Eprom is thuis in alle bekende systematieken voor functie-evaluatie en heeft uitgebreide ervaring met het beoordelen van functiezwaartes.

Matchen van de functies met de beloningsdatabase. Voor het vergelijken van een functie met de beloningsmarkt zijn de volgende aspecten van belang:

 • branche (sommige branches / sectoren betalen (aanmerkelijk) meer dan andere)
 • functiezwaarte (de ene manager is de andere niet)
 • bedrijfsomvang (in veel functie-evaluatiesystemen wordt dit meegenomen in de functiezwaarte en niet apart gebruikt)
 • functiecategorie (sommige functiecategorieën worden in de markt anders beloond dan andere, denk aan het verschil tussen commerciële en niet-commerciële functies, of automatiseringspersoneel, of technische specialisaties)
 • regio (in Nederland speelt dit vaak geen rol, in veel andere landen wel)

Voor sommige branches bestaan aparte databases: Eprom kan u helpen een keuze te maken. De functiezwaarteverhoudingen hebben we in de voorgaande stap vastgesteld. Het lukt ons altijd om uw systeem te relateren aan het systeem van de gekozen beloningsdatabase. Optioneel kan de match worden verfijnd door de functies in uw organisatie te relateren aan de functiecategorieën in de database. Wij pleiten ervoor om zowel functiezwaarte als functiecategorie te gebruiken om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken.

Opstellen van de rapportage. Wij plotten uw salarisgegevens tegen de gevonden gegevens uit de database en stellen een inzichtelijk rapport op.

Adviseren. De salarisbenchmark geeft inzicht, maar dat is een stap op weg naar de eventuele aanpassing van uw beloningsbeleid. Eprom helpt u de uitkomsten te duiden en te beslissen over eventuele aanpassingen van uw beloningsbeleid.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

  Contactformulier

  Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

  HeerMevrouw