Werkplezier

Werkplezier of werkgeluk houdt in dat het werk leuk is om te doen. Dit gaat verder dan de resultaten die men met werk bereikt. Het lijkt misschien vreemd dat wij hier als organisatieadviesbureau veel aandacht aan besteden, maar bij Eprom geloven we in de verbindende kracht van relaties, betekenis en toegevoegde waarde. Dat leidt tot een hogere kwaliteit van producten en diensten. We beperken ons om deze reden niet tot vakmanschap en toegevoegde waarde in organisaties alleen. We focussen ook op die eigenschappen die maken dat mensen in organisaties bevlogen en gemotiveerd aan het werk zijn. Dat vraagt van werkgevers en leidinggevenden meer dan het faciliteren van werknemers. Het is essentieel dat ze hun mensen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Onze oplossingen dragen bij aan ‘purpose’, brengen het beste in mensen naar boven en genereren werkplezier. De relaties tussen mensen in organisaties staan centraal.

De basis: vakmanschap en toegevoegde waarde

Zorgen voor werkplezier begint bij de persoon die het werk doet. Hij of zij kiest een opleiding en bekwaamt zich in het soort werk dat de persoon in kwestie leuk vindt. Vaak zijn dat de kwaliteiten en vaardigheden waar iemand goed in is. Voor velen van ons leidt dit op enig moment tot een dienstverband bij een organisatie. De werkgever dient er voor te zorgen dat duidelijk is welke prestaties verwacht worden en wat voor beloning daar tegenover staat. Als dit helder is, dan kunnen werknemer en organisatie aan de slag en stappen nemen. Daarmee wordt de basis gelegd voor werkplezier. Ertoe doen, ergens goed in zijn en de benodigde vrijheid krijgen tegen een passende beloning vormen de basis voor een goede arbeidsrelatie.

Volop ruimte

Wat is er nodig om mensen bevlogen en gemotiveerd te laten werken? In beginsel is de werknemer daar zelf verantwoordelijk voor. Maar op welke wijze kan een werkgever dit bevorderen? Belangrijk zijn: heldere en duidelijke kernwaarden, een passende organisatiecultuur, een veilige omgeving, ruimte om mee te beslissen en onderling vertrouwen. Dit alles draagt bij aan werkplezier en dient dan ook een plek te krijgen in het HR-instrumentarium van de organisatie. Denk daarbij aan performance management, ontwikkelmogelijkheden en managementstijl. De organisatieadviezen en instrumenten die Eprom levert, bieden hier volop ruimte voor. Daarbij geldt natuurlijk wel dat het uiteindelijk aan de organisatie en de werknemer is om hier met elkaar het goede gesprek over te voeren.

Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw