Bedrijfsreorganisatie

De structuur van uw organisatie veranderen om succesvoller te zijn

Bedrijfsreorganisaties kunnen complex zijn. Eprom helpt u om de bestuurbaarheid van uw organisatie te vergroten.

De wereld om u heen verandert, uw strategie verandert. Of u komt tot het inzicht dat de huidige structuur niet de voordelen biedt die u aanvankelijk beoogde. U wilt de organisatiestructuur heroverwegen of u hebt al een idee waar u naartoe wilt.

Eprom is uw sparringpartner in het ontwerpproces bij een bedrijfsreorganisatie. Wij helpen u bij de toetsing en de uitwerking van het ontwerp en bij de begeleiding van de implementatie. Eprom heeft een methode ontwikkeld om tot een optimaal ontwerp te komen, die we Functioneel Organiseren noemen. Samen met u brengen we de waardeketen in beeld en identificeren we de kritische succesfactoren. Vervolgens ontwerpen we een structuur waarin die eenduidig belegd worden. Desgewenst werken we dit uit in functies of rollen.

Het reorganisatieproces kan complex zijn en vele juridische aspecten hebben. Mogelijk moet u bepalen of functies ingrijpend gewijzigd zijn, dient er een adviesaanvraag aan de OR te worden opgesteld of moeten er beroeps- en bezwaarmogelijkheden worden ingesteld.

Adviseurs van Eprom hebben ervaring met dergelijke processen en snappen hoe structuren en functies samenhangen. Zonder verantwoordelijkheid geen bestuurbaarheid, is onze filosofie. Een bedrijfsreorganisatie biedt de kans om de bestuurbaarheid te vergroten.

Enkele concrete manieren waarop we u kunnen bijstaan:

 • Een globaal ontwerp toetsen aan uw strategie, u assisteren om tot definitieve keuzes te komen ten aanzien van de structuur van uw organisatie of een afdeling
 • Samen met u een organisatiestructuur ontwerpen op basis van de waardeketen en kritische succesfactoren
 • Verantwoordelijkheden inzichtelijk maken in een zogenaamde RACI-matrix (Responsible – Accountable – Consulted – Informed)
 • Functiebeschrijvingen opstellen op basis van de gewenste toekomstige situatie
 • Adviseren of functies wel of niet ingrijpend gewijzigd zijn
 • De reorganisatie begeleiden met planning, communicatie, projectmanagement en de bemensing van commissies

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

  Contactformulier

  Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

  HeerMevrouw