Resultaatgerichte medezeggenschap

Resultaatgerichte medezeggenschap geeft voordelen voor medewerkers en management

Eprom werkt volgens de methode van resultaatgerichte medezeggenschap. Hiermee halen ondernemingsraden succes uit een eigen jaarplan, dat gebaseerd is op de langetermijnstrategie van de organisatie en een continue vergroting van werkplezier.

Wij geloven dat meer regie over de eigen werksituatie een onmisbare motor is achter goede arbeidsverhoudingen en de innovatie van het productieproces. De medezeggenschap is hierin een belangrijke schakel.

Resultaatgerichte Medezeggenschap is het structureren van de werkwijze van de OR, vanuit een bedrijfskundig oogpunt.  Resultaatgerichtheid ontstaat door duidelijkheid te scheppen in rollen, vorm te geven aan respectvol overleg en oog te hebben voor de belangen van de klanten van de ondernemingsraad.

Deze aanpak geeft ‘flexibel’ houvast – meebewegen in een organisatieverandering is tenslotte een constante – en gaat uit van waardecreatie van beide partijen (OR en bestuurder) in het overleg. Zo ontstaat ruimte voor individueel vakmanschap en eigen resultaten.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw