Jaarlijkse verhogingssystematiek

De jaarlijkse salarisverhoging komt eraan, hoe dit aan te pakken?

Voor de HR-afdeling en het management is het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering: de jaarlijkse verhoging van het salaris van de medewerkers. Wat in beginsel een eenvoudige exercitie lijkt, blijkt in de praktijk toch complexer van aard. Zo zijn er verschillende vormen te onderscheiden en is de koppeling van de beoordelingsuitkomst aan de jaarlijkse verhoging van het salaris van belang.

Diverse vormen van de jaarlijkse verhoging van het salaris

Doorgaans denken medewerkers bij salarisverhoging als eerste aan meer loon als gevolg van een positieve beoordeling van hun prestaties. Deze jaarlijkse verhoging van het salaris noemen we ook wel de individuele salarisverhoging. Vaak is deze afhankelijk van de beoordelingsuitkomst en van het aantal functiejaren. De verhoging kan een percentage zijn of een stap in de salarisschaal of een periodiek. Maar ook andere individuele afspraken tussen werkgever en werknemer kunnen leiden tot een individuele salarisverhoging.

Naast het individuele karakter kent de jaarlijkse salarisverhoging een tweede component: de collectieve salarisverhoging. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een Cao of in een arbeidsvoorwaardenregeling. Het minimale uitgangspunt van een collectieve salarisverhoging is het toepassen van een correctie op de inflatie en het behoud van de koopkracht van de medewerkers. In het meer gunstige geval gaan de verhogingen mee met de stijgende loonontwikkelingen in de markt.

Koppeling aan beoordeling en technische mogelijkheden

Op welke wijze ontvangen uw medewerkers een jaarlijkse salarisverhoging? Eprom helpt u met de belonings-technische vertaling van de beoordelingsuitkomst naar een verhoging van het individueel salaris. Er zijn diverse mogelijkheden om deze koppeling te realiseren. Samen met u verkennen wij wat het beste past bij uw organisatie. We kijken daarbij ook naar de koppeling van de individuele en de collectieve salarisverhoging, de juiste timing in het kalenderjaar, de gevolgen voor het salarisbouwwerk en de communicatie met de medewerkers. Eprom beschikt tevens over een softwareoplossing voor het vastleggen van afspraken en beoordelingen, de Resultaatmanager. Kortom, Eprom ontzorgt u van ontwerp tot aan implementatie bij de jaarlijkse verhoging van het salaris.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs of vul ons contactformulier in.
Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw