Vrouwen Ondernemen Big Time: Het Financieringsprobleem Aanpakken

De Nederlandse ondernemerswereld ervaart een paradox: terwijl het aantal vrouwelijke ondernemers gestaag toeneemt, blijft de financiering voor hun bedrijven sterk achter. Marian Spier, een pionier in het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers, heeft dit onderzocht, zie het artikel in Harper’s Bazaar, https://www.harpersbazaar.com/nl/carriere/a44091633/vrouwen-ondernemen-marian-spier/

De cijfers liegen er niet om. Hoewel Nederland meer dan 715 duizend vrouwelijke ondernemers telt, ging in 2022 slechts 0,6 procent van de Nederlandse financiering naar bedrijven met een of meer vrouwelijke oprichtsters. Het probleem ligt dieper dan simpelweg een gebrek aan financieringsmogelijkheden. Er is een inherente bias in de wereld van financiering, die vaak wordt gedomineerd door een masculiene toon en vooroordelen.

Spier wijst echter op een hoopgevende trend: de opkomst van specifieke startup-programma’s en pitch-evenementen gericht op vrouwelijke ondernemers. Bij initiatieven zoals TEDxAmsterdamWomen en FEM-START Up Award heeft ze de kracht en het potentieel van vrouwelijke ondernemers gezien. Neem bijvoorbeeld Marsha Goei van de datingapp Breeze of Arosha Brouwer met haar innovatieve digitale wellness programma.

Toch is er ook een schaduwzijde. Voor elk succesverhaal zijn er talloze andere verhalen van getalenteerde vrouwen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van financiering, ondanks levensvatbare en innovatieve producten. De uitdaging is niet alleen het verkrijgen van kapitaal maar ook het navigeren door een landschap dat vaak wordt gekenmerkt door vooroordelen en soms zelfs jaloezie.

Wat is de oplossing? Spier gelooft dat er een verschuiving moet plaatsvinden in de manier waarop we naar het probleem kijken. In plaats van de financieringskloof te zien als een diversiteitsprobleem, zouden we het moeten behandelen als een economisch probleem. Er is overtuigend bewijs dat vrouwelijke ondernemers een uitstekende ROI bieden. Het onderzoek van BCG toont bijvoorbeeld aan dat elke dollar die in vrouwelijk geleide startups wordt geïnvesteerd, 0,78 dollar aan inkomsten genereert, in tegenstelling tot de 0,31 dollar voor mannelijke tegenhangers.

Het gaat niet alleen om gelijkheid, maar ook om economisch nut. Onze samenleving, en vooral overheidsinstanties, zouden de waarde van vrouwelijke ondernemers moeten inzien en hen actief ondersteunen. Of dat nu is door subsidies, onderwijsprogramma’s of andere vormen van financiële steun, de focus moet liggen op het stimuleren van deze onbenutte bron van innovatie en economische groei.

Concluderend, de groeiende aanwezigheid van vrouwelijke ondernemers in Nederland is een positieve stap vooruit. Echter, zonder de noodzakelijke financiële steun en een verandering in de huidige bias, bestaat de kans dat we hier als maatschappij te weinig van profiteren. Het is tijd om deze ongelijkheid aan te pakken en te investeren in de toekomst van ons land.

Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw