email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86
Kent u het gezegde 'Vele handen maken licht werk zwaar'? De resultaatgerichte functiebeschrijving zet het vakmanschap van de medewerker weer op een moderne manier in de etalage en is gericht op het klantgericht maken van de werksituatie van de medewerker en het effectief maken van samenwerking. Lees meer..
Delegatie is één van de kernvaardigheden van managers, maar vaak ook de meest ingewikkelde. In de resultaatgerichte managementstijl en - beoordelingssystematiek wordt er vanuit gegaan dat managers er primair zijn om medewerkers tot resultaten te laten komen. Lees meer..
Modern belonen is het bieden van salarisniveaus aan medewerkers die horen bij geleverde toegevoegde waarde in de arbeidsmarkt. U kiest de instrumenten die daarbij passen en waarmee beloningsverschillen uitlegbaar en transparant zijn voor uw medewerkers. U zorgt ervoor dat de beloningsinstrumenten effectief zijn en uw organisatie versterken. Lees meer..
Medezeggenschap hoeft niet alleen maar reactief te zijn. Sterker nog, een pro-actieve Ondernemingsraad heeft een sterke, eigen positie en levert daarmee toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van mens en organisatie. Zo wordt medezeggenschap leuker en krijgt het de plek die het verdient binnen uw bedrijf. Lees meer..