email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

Gesprek met Reinoudt Karsdorp, Secretaris-Generaal van het Ministerie Bestuur, Planning & Dienstverlening.

Curaçao heeft sinds 10-10-’10 de status van land verworven in het Koninkrijk der Nederlanden. Hierdoor heeft de overheid van Curaçao zowel gemeentelijke als rijksoverheidstaken. De dienstverlening van de overheid is verdeeld over 9 ministeries. De heer Karsdorp, Secretaris-Generaal van het Ministerie Bestuur, Planning & Dienstverlening heeft Eprom gevraagd om een HR strategie te ontwikkelen die de overheid ondersteunt bij de nieuwe koers.

Nieuwe koers ondersteunt met een HR-strategie

De overheid zet koers op professionalisering en een klantgerichte dienstverlening aan burgers. Er is voor resultaatgericht werken gekozen als basis voor veranderingen in de overheidsorganisatie. De HR-strategie 2015 – 2020 geeft richting aan de door te voeren veranderingen met een positief gedreven manier van veranderen en een zorgvuldig personeelsbeleid.

Focus op de betekenis voor burgers

Vanaf het begin van het project zijn alle belanghebbenden (de minister, de Secretaris-Generaal van ieder ministerie, professionals en vakbonden)  betrokken in het proces van de ontwikkeling van de HR-strategie. Eprom heeft samen met ons het toekomstbeeld van de overheid in kaart gebracht. De aanpak van Eprom is gericht op de gewenste situatie en de betekenis van de overheid voor burgers. Pas nadat deze situatie helder beschreven was, werd de huidige situatie in kaart gebracht.

cur

Tijdens workshops met HR-professionals is duidelijk geworden welke HR-instrumenten worden ingezet en wat het effect is van deze instrumenten.

Ook is er informatie opgehaald bij de ambtenaren die werkzaam zijn bij de overheid. Door middel van een medewerkersraadpleging hebben we meer inzicht gekregen in het werkplezier van ambtenaren. De raadpleging is zowel in het Nederlands als in het Papiaments uitgezet, zodat alle medewerkers de vragenlijst konden invullen.

 

Meer weten over resultaatgericht werken bij de overheid? Neem contact op met Ingrid Koppers of Wout ten Have via het volgende telefoonnummer: 070-3248486.