Voor bestuurders, directies, managers en HR-professionals is het een continue uitdaging: zorgen voor optimale prestaties van werknemers die zich blijven ontwikkelen. Daarbij spelen thema’s als duurzame inzetbaarheid, verloop en verzuim. Onderzoek laat zien dat een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en plezierige werkomstandigheden alleen niet voldoende zijn. Werk moet uitdagend en van betekenis zijn. Dat geeft voldoening. Hierop sturen wordt dan ook steeds belangrijker. Eprom maakt daarbij onderscheid tussen voldoening uit werk en voldoening in werk.

Voldoening uit werk

Voldoening uit werk halen betekent dat iemand tevreden kan zijn over de resultaten die hij of zij bereikt, de inzet die is geleverd en het werk dat verricht is voor klanten. Dat betekent dat er toegevoegde waarde bij klanten wordt gecreëerd door het leveren van diensten en producten die voor deze klanten belangrijk zijn. Centraal staat dat de wereld van de klant er beter of mooier van wordt.

Eprom stelt bij het ontwikkelen en inrichten van organisaties de relatie tussen klant en leverancier centraal. Klanten kunnen individuele consumenten of zakenrelaties zijn, maar ook bedrijven of maatschappelijke instellingen. Ze kunnen zich binnen dezelfde organisatie bevinden (intern) of daarbuiten (extern). In de HR-organisatieadviesproducten en diensten maakt Eprom expliciet wie de klant is, wie de leverancier is en wat voor diensten en producten deze gaat leveren. Zo heeft Eprom onlangs voor een aantal gemeenten functies ontworpen voor beleidsteams. Doel was om vanuit klant-leverancier-relaties verantwoordelijkheden en bevoegdheden te beleggen. Inzicht in verantwoordelijkheden, autonomie en waardevolle relaties met klanten en collega’s helpen bij een dergelijk organisatieontwerp.

Voldoening in werk

Bij voldoening in werk kijken we bij Eprom naar degene die het werk verricht, de leverancier. Centraal staat wat er voor hem of haar mooier of beter wordt. Voor een werknemer is de primaire klant de leidinggevende. Een belangrijke opbrengst is in veel gevallen het inkomen voor het eigen onderhoud dat de werknemer genereert. Daarnaast zorgt het voor zingeving en een versterkt gevoel van eigenwaarde. Werken vergroot het bewustzijn van het eigen vakmanschap. Bovendien geeft het ruimte voor groei en ontwikkeling. Als de werknemer zich daarbij kan identificeren met de normen en waarden die de organisatie erop nahoudt, geeft dat nog meer voldoening. Eprom heeft in dit verband meerdere organisaties geholpen bij het ontwikkelen van loopbaanpaden en doorgroeimogelijkheden. Daarbij kwamen ook randvoorwaarden als stijl van leidinggeven, constructieve feedback, ruimte en vertrouwen geven aan bod. De mogelijkheid voor professionals om invloed uit te oefenen op de koers die de organisatie vaart en de keuzes die zij maakt zijn daarbij essentieel.

Sturen op zingeving is waardevol voor zowel bestuur, leiding als werknemer in de organisatie. Het zorgt ervoor dat mensen trots zijn op wat ze doen. Dit leidt tot duurzame inzetbaarheid met een laag verzuim en beperkt verloop. Mensen blijven zich op deze manier ontwikkelen. Door hier oog voor te hebben voorkomen organisaties dat mensen tegen hun wil vastzitten in een baan. Het zorgt voor banen die er toe doen. Daar zet Eprom zich voor in. Dit de reden waarom één van de motto’s in ons advieswerk luidt: mensen worden waardevoller!

Contact
close slider

    Contactformulier

    Vul hieronder uw gegevens in, dan zal één van onze adviseurs u direct benaderen:

    HeerMevrouw