email adviseurs@eprom.nl | phone 070 - 324 84 86

De feiten

  • Vera Scholtens is HR-adviseur bij Netwerk VSP, met in haar portefeuille het functiehuis.
  • Netwerk VSP is marktleider in folderbezorging en groeiend in digitale platforms, waaronder Spotta.nl, om aanbiedingen onder de aandacht van consumenten te brengen.
  • Netwerk VSP heeft momenteel circa 600 mensen in vaste dienst, naast 23.000 bezorgers en een grote flexibele schil. Netwerk VSP is 100% dochter van POST NL.
  • Netwerk VSP heeft de omslag gemaakt van taakgerichte naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen, waarbij de functiebeschrijving niet meer door de managers hoeft te worden gemaakt en de functiewaardering vrijwel geen discussie meer oplevert.

Met welk probleem kwam HR bij Eprom uit?

‘Het functiehuis was niet meer actueel. Onze organisatie verandert in een flink tempo, net als onze klanten (retailers en e-tailers). Met al die veranderingen was het er echter al jaren niet meer van gekomen om een soort APK van ons functiehuis te doen, om te toetsen wat het effect van de organisatiewijzigingen was op het functiehuis en de onderlinge verhoudingen. Er waren natuurlijk wel allerlei losse functies bijgesteld en opnieuw gewaardeerd, maar niet echt in samenhang. Daardoor ontstond er onduidelijkheid over de onderlinge verhoudingen in het functiehuis. We wilden het tij keren. Verder hadden we behoefte aan meer resultaatgerichtheid in de functiebeschrijvingen. Dat past beter bij de koers die we als organisatie willen varen.’

Hoe zijn jullie in die eerste fase verder geholpen?

‘We hadden al contact met een adviseur van Eprom voor de functiewaarderingen. We hebben afgesproken om met een pilot uit te proberen hoe de resultaatgerichte functiebeschrijvingen ons zouden bevallen. Dat viel in goede aarde. De managers zagen er het voordeel van in dat zij niet langer hoefden te beschrijven en wij zagen vanuit HR een duidelijke verbetering van de kwaliteit. Toen hebben we in overleg met de adviseur – in een poging het project voor ons behapbaar te houden naast wat er nog meer aan projecten draaide – besloten het project eerst te beperken tot het opnieuw vaststellen en beschrijven van de referentiefuncties. Een up-to-date referentielijst zorgt ervoor dat je de basis weer op orde hebt en scheefgroei van functies en salarissen kunt voorkomen.

Voorafgaand aan het beschrijven van de referentiefuncties heeft de adviseur in verschillende sessies met de directie het totaalplaatje aan functies in kaart gebracht en dit besproken in samenhang met de organisatiedoelen. Daarbij zijn kritische vragen gesteld over onderscheid tussen functies, nut en noodzaak van (soms historisch gegroeide) functies en onderlinge ver- houdingen. Die hebben ons allemaal weer goed aan het nadenken gezet: Waar willen we heen? Wat hebben we daar voor nodig? De adviseur is daarbij niet alleen met ons, HR, maar ook in alle openheid met de directie en de ondernemingsraad aan tafel gegaan, zodat draagvlak geen issue was. Na het afronden van de referentiefuncties zijn we momenteel bezig de resterende functies resultaatgericht te beschrijven.’

Kan je deze aanpak in 1 zin typeren?

‘Eprom heeft professioneel onze (dreigende) scheefgroei in het functiehuis gerepareerd, zodat wij voor het beschrijven en waarderen van functies niet meer als politieagent hoeven inspringen en meer als business partner kunnen optreden.’
Zou je Eprom met een gerust hart bij anderen aan het werk zetten? ‘Ja, ik heb goed met de Eprom adviseur kunnen sparren en waardeer het dat onze adviseur heel heldere afspraken maakt en altijd snel tijd voor ons kan maken als het nodig is.’

Meer weten over dit project of een persoonlijke referentie vragen?

Neem contact op met Roeline Rietveld via het volgende telefoonnummer 070 324 84 86 (Eprom).